pátek 27. prosince 2013

Přesun stránek BRNKu na novou adresu

Vážení návštěvníci,


dovolujeme si Vám oznámit, že oficiální internetové stránky Brněnského naratologického kroužku byly přestěhovány na novou adresu, a sice SEM.Budeme se těšit na Vaši návštěvu!
pátek 8. listopadu 2013

Přednáška: Marián Zouhar

BRNĚNSKÝ NARATOLOGICKÝ KROUŽEK

si vás dovoluje pozvat na přednášku

prof. Mgr. MARIÁNA ZOUHARA, Ph.D.
(Filozofický ústav SAV)

„ESTETICKÉ SÚDY A BEZCHYBNÁ NEZHODA

konanou v úterý 12. listopadu 2013 od 18.30
na FILOZOFICKÉ FAKULTĚ
v učebně C 34 (kinosál)
(Arna Nováka 1, Brno)

ANOTACE:
V prípade estetických propozícií (tvrdení, výrokov, súdov) o vkuse sa niekedy tvrdí, že je možné, aby sa dvaja hovorcovia navzájom nezhodovali, a pritom obaja mali pravdu. Nezhoda je komunikačná situácia, v ktorej aktéri akceptujú vzájomne sa vylučujúce propozície o vkuse. Obaja aktéri však vraj môžu mať pravdu, lebo jeden považuje svoju propozíciu za pravdivú vzhľadom na jedny estetické štandardy, a druhý považuje zase svoju propozíciu sa pravdivú, lebo predpokladá iné estetické štandardy. V prednáške sa dokazuje, že pri žiadnej rozumnej interpretácii nie je bezchybná nezhoda možná. Tvrdí sa, že ak obaja hovorcovia majú v takejto situácii pravdu, tak nie je pravda, že sa nezhodujú; resp. ak je pravda, že sa nezhodujú, tak jeden z nich nemá pravdu, a teda nezhoda nie je bezchybná.sobota 5. října 2013

Přednáška: Zuzana Fonioková

BRNĚNSKÝ NARATOLOGICKÝ KROUŽEK

si vás dovoluje pozvat na přednášku

Mgr. Zuzany Foniokové, Ph.D.
(Masarykova univerzita)

„Příběhy identity v životě, v literatuře a v autobiografii aneb Jsme všichni nespolehliví vypravěči?

konanou ve čtvrtek 24. října 2013 od 16.40
na FILOZOFICKÉ FAKULTĚ
v učebně C 21
(Arna Nováka 1, Brno)

ANOTACE:
Kognitivní teorie identity považují lidskou identitu za konstrukt vznikající narativně – něco, co je nikoli referentem, ale produktem příběhu, který o sobě samých vyprávíme a který se neustále vyvíjí. Přednáška se bude zabývat následujícími otázkami: Jak je narativní konstrukce identity reflektována a zobrazována ve fikčních a jak v autobiografických textech? Jakou roli při jejím zobrazování hraje koncept nespolehlivého vypravěče? Vyskytují se nespolehliví vypravěči pouze ve fikčních textech, nebo je můžeme nalézt i v autobiografii? Nebo jsme snad dokonce všichni nespolehliví vypravěči svých životních příběhů?


sobota 25. května 2013

Přednáška: Petr Steiner

ÚSTAV PRO ČESKOU LITERATURU AV ČR, v. v. i.
a
BRNĚNSKÝ NARATOLOGICKÝ KROUŽEK

si vás dovolují pozvat na přednášku

Prof. Petra Steinera
(University of Pennsylvania)

„Ozvláštněný zákon: Jack London v adaptaci Šklovského/Kulešova

konanou ve středu 5. června 2013 od 17.00
na FILOZOFICKÉ FAKULTĚ
v učebně C 34
(Arna Nováka 1, Brno)

Anotace: Přednáška se bude zabývat adaptací Londonovy povídky Neočekávané (1907), kterou do filmového média převedli režisér Lev Kulešov a scenárista Viktor Šklovskij ve snímku Podle zákona (1926). Pertinentní též bude Šklovského pojem ozvláštnění a právní teorie Carla Schmitta.